Svensk randomiserad multicenterstudie om hjärnstimulering för essentiell tremor

Akronym SWEET
Syfte Att utvärdera effekten av DBS-behandling för essentiell tremor
Urvalskriterier Patienter som är kandidat för DBS vid essentiell tremor
Sökord Essentiell tremor, deep brain stimulation, DBS
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Neurokirurgi

Tillbaka

Uppdaterad: