Förutsäga individuell strålkänslighet för bröstcancerpatienter med hjälp av genetiska och inflammatoriska markörer

Akronym SENS
Syfte Syftet är att utvärdera om det är möjligt att förutsäga strålkänslighet och relaterade biverkningar hos bröstcancerpatienter som får strålbehandling genom att analysera genetiska och inflammatoriska förändringar i blodet.
Urvalskriterier Alla patienter som remitteras för strålbehandling för bröstcancer erbjuds att delta i en forskningsstudie med syftet att undersöka om det går att förutsäga hur uttalade biverkningar en enskild patient får
Sökord Bröstcancer, Strålbehandlning, Strålbiverkningar
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Cancer, ME Strålbehandling

Tillbaka

Uppdaterad: