En forskningsstudie om livskvalitet, symtom och nöjdhet med behandling hos personer med grav njursvikt med och utan dialys eller njurtransplantation

Akronym RenalQS
Syfte Syftet är att öka kunskap om skillnader i livskvalitet, symtom och nöjdhet mellan dialysalternativen, njurtransplantation och fortsatt medicinsk behandling för de personer som väljer att helt avstå från dialys eller transplantation samt undersöka om det finns skillnader i hur patienter och läkare ser orsak till dialysstart eller njurtransplantation.
Urvalskriterier njursvikt med gfr <12ml/min/1,73m2
Sökord njursvikt, livskvalitet, dialysform
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Njurmedicin

Tillbaka

Uppdaterad: