Jämförande studie mellan öppen kirurgi och robot-assisterad titthålskirurgi vid tidig livmoderhalscancer

Akronym RACC
Syfte Studien syftar till att utvärdera vilken operationsteknik som ger bäst utfall för patienten (livskvalitet, komplikationer, återhämtning) och framförallt om det är någon skillnad i återfall av sjukdom beroende på vilken operationsmetod som används. Det vill säga få oss att förstå vilken kirurgisk metod som gagnar patienten mest.
Urvalskriterier • Mikroskopiskt verifierad körtelscells- eller skivepitelcancer (samt adenoskvamös cancer) i livmoderhalsen • Sjukdomsstadium IB (IB3 exkluderat) eller IIA1 enligt FIGO (internationella organistiationen för obstetrik och gynekologi) • Planerade för radikal hysterektomi typ B eller C enligt Querleu Morrow klassifikationen • ECOG Performance Status 0, 1 eller 2 • Aktuell för kirurgi • Skrivit på samtycke • > 18 år
Sökord Livmoderhalscancer
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Cancer, ME Bäckencancer

Tillbaka

Uppdaterad: