Fas 1/2-studie för utvärdering av Palbociclib (Ibrance®) I kombination med Irinotecan och Temozolomid och/eller I kombination med Topotecan och Cyklofosfamid hos pediatriska patienter med återkommande återkommande solida tumörer

Akronym Palbociclib
Syfte Att utvärdera Palbociclib i kombination med Temozolomide och Irinotecan för patienter med återkommande eller refraktär Ewing sarcom
Urvalskriterier Barn med Ewings sarkom i åldern 2 till mindre än 21 år kommer tillfrågas. De rekryterande klinikerna har eget flöde av barnpatienter med cancer under ordinarie behandling. Prövningsenheten kan även tänkas ta in externa patienter som uppfyller studiekriterierna.
Sökord Ewing Sarcom, Palbociclib, Pfizer
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Barn-ALB, ME Högspecialiserad barnmedicin 1

Tillbaka

Uppdaterad: