Prediktion av preeklampsi

Akronym PRECAMP-studien
Syfte Syftet med vårt arbete är att via blodprover på mamman förutspå och diagnostisera havandeskapsförgitning tidigare än nån annan nuvarande tillgänglig metod. Vi ämnar att även kunna skilja mellan milda och svåra fall innan utveckling av kliniska symtom. Arbetet är baserad på tidigare litteratur där vi har övertygande bevis att en viktig orsaksmekanism är fostrets genetiska oförmåga att skydda sig mot mammans immunangrepp mot moderkakan. Vi kommer att leta efter tecken på skadade celler från moderkakan och den inflammatoriska reaktionen hos mamman och jämföra dessa med kvinnor som inte utvecklar havandeskapsförgitning. Om skillnaden är påtaglig och metoden säker kan det leda till utveckling av en adekvat screeningsmetod.
Urvalskriterier Alla förstföderskor som besöker specialistmödravården i Huddinge sjukhus. (Exklusionskriterier är tvillinggraviditet och blodsmitta)
Sökord Prediktion, Havandeskapsförgiftning
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, ME Graviditet och Förlossning

Tillbaka

Uppdaterad: