Vad är förekomsten av invasiv pulmonell aspergillos hos patienter som vårdas för influensa på svenska intensivvårdsavdelningar?

Akronym PIRAIA
Syfte Klargöra hur vanligt det är med samtidig aspergillusinfektion hos patienter som behöver intensivvård pga influensa.
Urvalskriterier Intensivårdspatienter (>18 år) med influensa.
Sökord intensivvård, influensa, aspergillus
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion PMI, ME Intensivvård och Thoraxoperation

Tillbaka

Uppdaterad: