Tablettbehandling av hjärnabscess: en öppen randomiserad studie (ORAL)

Akronym ORAL
Syfte Syftet är att undersöka om behandling med standardbehandling som består av 6 veckor med intravenös antibiotika är högst 10% bättre än behandling med 2 veckor intravenös antibiotika följt av 4 veckors tablettbehandling. Effekten mäts genom att jämföra antalet dödsfall, abscessruptur, oplanerad aspiration eller kirurgi av hjärnabscess eller återfall.
Urvalskriterier Samtyckeskompatibla patienter ≥ 18 år som behandlas för hjärnabscess. Studien exkluderar patienter med allvarlig immunhämning, nedsatt gastrointestinal absorption, gravida, device-relaterade abscesser och samtidig behandling för CNS-infektioner orsakat av mykobakterier, Nocardia, Pseudomonas spp, svamp, toxoplasmos eller andra CNS-parasiter.
Sökord hjärnabscess, antibiotika, tablettbehandling, neurologi, infektion, CNS, per oral, ORAL
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Infektion

Tillbaka

Uppdaterad: