OPTION – att påbörja igångsättning av förlossningen hemma – är det ett säkert alternativ för mor och barn?

Akronym OPTION
Syfte Den här forskningsstudien ska jämföra igångsättning av förlossning i hemmet med igångsättning på sjukhus. En av tre till fyra förlossningar i Sverige sätts igång (induceras). Anledningen till att förlossningen behöver sättas igång är oftast medicinsk, såsom att graviditeten är överburen, att kvinnan eller barnet har en sjukdom eller att fostervattnet gått utan att värkarbetet startat. Idag sker igångsättning ofta genom att läkemedlet misoprostol sväljs eller att en ballongkateter förs in i livmodern via livmodertappen. Båda metoderna är väl studerade och säkra och syftar till att få livmodertappen att mjukna och öppna sig. Denna fas vid en igångsättning motsvarar livmodertappens mognadsfas vid spontan förlossningsstart. Vilken metod som väljs för att sätta igång förlossningen beror på hur mogen livmodertappen är, om du har född barn tidigare och om fostervattnet har gått eller inte. Du och din läkare bestämmer tillsammans vilken metod som är aktuell. I många andra länder, bl.a. Danmark och Finland sätts förlossningen igång på sjukhuset och sedan erbjuds kvinnorna att åka hem och vara hemma under mognadsfasen. Men om det är lika säkert och effektivt att vara hemma som på sjukhus under denna fas har hittills inte studerats på ett tillräckligt vetenskapligt sätt. Det saknas också kunskap om effekter av igångsättning på kvinnans livskvalitet, tilltro till egen förmåga, stämningsläge, förlossningsupplevelse och amning. I den här studien vill vi undersöka om igångsättning av förlossning i hemmet är lika säkert och effektivt som att vara på sjukhuset och om och hur den påverkar kvinnan. De kunskaper vi får kan öka möjligheten till en individualiserad vård och förbättrat omhändertagande av kvinnor vars förlossning behöver sättas igång.
Urvalskriterier Frisk gravid kvinna med en fullgången graviditet 37+0-41+6. Först- och omföderskor utan tidigare kejsarsnitt. Med eller utan vattenavgång. Kan kommunicera på svenska eller engelska. Foster i stabil huvudbjudning. Orsaker till igångsättning: förlängs graviditet >41+0, stort barn, lång förfas, bäckensmärta, kostbehandlad diabetes utan stort barn, mild graviditetskolestas, psykosocial orsak.
Sökord Igångsättning av förlossning, OPTION, Heminduktion
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, ME Graviditet och Förlossning

Tillbaka

Uppdaterad: