Studie av plasmanatrium som markör att prediktera perforerad från icke perforerad akut appendicit hos barn

Akronym NAP-study
Syfte Vi har i en tidigare nyligen publicerad studie visat att koncentrationen av natrium i plasma är en synnerligen god markör för att visa huruvida en blindtarmsinflammation kommer vara brusten eller inte. Eftersom studien var förhållandevis liten och utförd på en enda klinik (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) behöver resultaten bekräftas i en betydligt större studie där flera sjukhus medverkar. Därför har vi etablerat kontakt med och överenskommit om att genomföra studien tillsammans med fyra barnsjukhus i Danmark, Norge, Tyskland respektive Sydafrika. Om våra tidigare resultat upprepas kan det komma att få mycket positiva konsekvenser – med möjlighet till snabbare kirurgisk handläggning, antibiotika- och vätskebehandling, vilket är viktigt i synnerhet för patienter med hög risk för brusten blindtarm
Urvalskriterier På vår klinik vårdas barn med kirurgisk sjukdom upp till 10 års ålder. I vår studie avser vi att inkludera tidigare friska barn i ålder 1-10 år. På övriga deltagande centra kommer man inkludera barn 1 till 15 år. I vår tidigare studie var barnen upp till 15 år, men numer vårdar vi på Astrid Lindgrens Barnsjukhus endast barn upp till och med 10 år. Äldre barn vårdas på Södersjukhuset efter beslut från Region Stockholm. Akut appendicit är mycket ovanligt förekommande hos spädbarn varför dessa exkluderas. På akutmottagningen kommer behandlande barnkirurg/akutläkare tillfråga försöksperson/föräldrar om deltagande i studien då misstanke om akut appendicit är så stark att de tar beslut om att sätta intravenös infart för provtagning samt vätsketerapi. Totalt kommer 450 barn med akut blindtarmsinflammation att inkluderas
Sökord barnkirurgi, akut blindtarmsinflammation
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion Barn PMI, ME Intensivvård och Transport

Tillbaka

Uppdaterad: