Registerstudier av patienter med suspekta systemiska mastcellssjukdomar

Akronym Mastocytos
Syfte Syftet med projektet är förbättra diagnostik, förutsäga prgonos, påvisa associaerade sjukdomar, klarlägga sjukdomsmekanismer samt undersöka vilka behandlingsmetoder är mest effektiva genom att studera registrerade kliniska data i registret.
Urvalskriterier Samtliga vuxna patienter (>18 år) som utretts via vår klinik pga suspekt maatcellssjukdom och erhåller diagnosen någon sort mastcellssjukdom (mastocytos, mastcellaktiverings-syndrom, familjär hypertryptasemi, anafylaxi) samt lämnar skriftligt samtycke.
Sökord -, mastocytos, mastcellaktiverings-syndrom, familjär hypertryptasemi, anafylaxi
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Lung- och Allergisjukdomar

Tillbaka

Uppdaterad: