Immunaktivering vid malaria och andra akuta infektionssjukdomar

Akronym Malariaimmunologistudien
Syfte Vi önskar med denna studie klargöra hur immunförsvaret byggs upp efter malaria och andra infektioner samt särskilt studera antikroppar och immunologiskt minne och även jämföra immunsvaren mellan olika infektioner.
Urvalskriterier Vuxna med malaria eller andra akuta infektionssjukdomar såsom bakteriella eller virala infektioner. Företrädesvis inklusion i samband med det akuta skedet och innan behandling
Sökord immunologi malaria virus bakterier
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Infektion

Tillbaka

Uppdaterad: