Lipidomics för identifiering av nya biomarkörer vid Fabrys sjukdom.

Akronym Lipidomics
Syfte Fabrys sjukdom är en ovanlig ärftlig inlagringssjukdom där vi fortfarande har mycket kvar att lära oss. Bland annat söker vi efter ämnen i blodet (så kallade biomarkörer) som kan hjälpa till med att upptäcka sjukdomen i tid samt följa utvecklingen och bedöma behandlingens effekt. Vår målsättning med projektet är att studera om vissa ämnen som bildas vid omsättning av fetter kan vara bättre biomarkörer än de som används i dagsläget (exempelvis lyso-Gb3).
Urvalskriterier Vuxna patienter med Fabrys sjukdom.
Sökord Fabry
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Endokrinologi

Tillbaka

Uppdaterad: