Levosimendans farmakokinetik hos intensivvårdspatienter

Akronym LEFKIP
Syfte Vi vill med detta projekt få ett bättre underlag för om dosjustering av levosimendan behövs framgent vid kontinuerlig dialys samt njursvikt utan dialysbehov. Det övergripande syftet är att undvika underbehandling med levosimendan hos patienter som får kontinuerlig dialys eller toxicitet hos patienter med njursvikt men utan dialysbehov.
Urvalskriterier Vuxna, Patienter med Levosimendan behandling.
Sökord Levosimendan, SIMDAX, akut njursvikt, hjärtsvikt
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion PMI, ME Intensivvård och Thoraxoperation

Tillbaka

Uppdaterad: