Forskningsstudie- Lindén COPD-CB 2016 (Immunsignalering och bakteriell kolonisering vid KOL och kronisk bronkit).

Akronym LCC
Syfte I studien, Lindén COPD-CB 2016, vill vi undersöka hur immunförsvaret förändras och hur detta leder till att bakterier kan börja växa i luftvägarna hos rökare med KOL, kronisk bronkit eller emfysem. Studien syftar inte enbart till att fördjupa förståelsen för sjukdomsmekanismer, utan också till att förbättra möjligheter till diagnos, uppföljning och, i ett längre perspektiv, att finna målmekanismer för ny behandling. De prover vi tar under studien används för att kartlägga förekomst av bakterier, virus och svamp i luftvägar, olika typer av immunceller och deras signalering i luftvägar och blod, gener i blodceller, samt nikotin och metaller i blod och urin. Vår studie är medicinskt säker och innebär i praktiken en grundlig hälsoundersökning av lungor och luftvägar. Eftersom studien utförs på ett allmänt sjukhus så gäller sedvanlig patientförsäkring.
Urvalskriterier För att kunna genomföra vår studie så behöver vi undersöka rökare med och utan KOL, kronisk bronkit eller emfysem men även friska rökare och icke-rökare. Vi behöver också undersöka före detta rökare som har KOL
Sökord -, Lindén COPD-CB 2016
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Lung- och Allergisjukdomar

Tillbaka

Uppdaterad: