Analys av extracellulära vesiklar i duktal pankreascancer

Akronym ExPaCD
Syfte Att förstå vilka tumörspecifika molekylära makörer i extracellulära vesiklar är knyta till pancreascancer Att följa upp dessa markörer över tid Att undersöka hur markörerna korrelera med det klinska förlopper av sjukdomen
Urvalskriterier Nydiagnosterad icke-resektable eller metaststisk adenocarcinom i pankreas Recidiv av tidigare opererad adenocarcinom i pankreas efter avslytad adjuvant behandling Planerad neoadjuvant/ pre-operativt behandling för lokal tumör i pankreas Planerad systemisk palliativ behandling eller watch and wait med återbesök till mottagning och planerade uppföljningsundersökningar Inte erhållit systemisk behandling vid inklusion )tidiagre adjuvant behandling kan vara ok)
Sökord pancreascancer
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Cancer, ME Övre Buk

Tillbaka

Uppdaterad: