Studier på patienter med SARS-CoV-2 infektion (COVID-19 sjukdom)

Akronym EPCOVIDHEA
Syfte Denna studie samlar in uppgifter om Covid-19 infektioner hos patienter med hematologiska maligniteter. Data samlas in i efterhand och rapporteras i anonym form till ett europeiskt databas där man sedan sammanställer uppgifter från många europeiska länder. På detta sätt han man snabbt kunnat få tillgång till kunskap om många Covid-19 sjuka patienter med hematologiska sjukdomar ända sedan av pandemin gett värdefulla kunskaper om förlopp, svårighetsgrad, vaccination och behandling av infektionen.
Urvalskriterier Patienter 18 år eller äldre med hematologisk malignitet där ME Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset blivit involverat på grund av Covid-19 infektion.
Sökord Covid-19, COVID
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Infektion

Tillbaka

Uppdaterad: