Faktorer för uppkomst och förlopp av axial spondylartrit

Akronym EISPA
Syfte I ett forskningsprojekt vill vi studera sjukdomsförloppet av axial spondylartrit: orsakerna till sjukdomsuppkomst, sjukdomsprognos, och behandlingseffekter. Målet är att förbättra behandlingen och på sikt också att kunna förebygga uppkomst av sjukdomen. Projektet har ett fokus på den kroppsegna substansen prostaglandin, och dess proinflammatoriska roll vid spondylartriter, men även andra substanser kan komma att analyseras i blod- och urin-prov. Syftet med forskningsprojektet är att hitta blod- eller urin-markörer som kan användas för att skräddarsy behandling av axial spondylartrit. Vi vill därför samla enkäter, blod- och urinprover från personer som kontrolleras för axial spondylartit.
Urvalskriterier Alla konsekutiva vuxna patienter som kommer för bedömning till de deltagande klinikerna på grund av misstänkt axial spondylartrit och som får denna diagnos bekräftat, kommer att tillfrågas om att deltaga i studien.
Sökord axial spondylartrit, biomarkörer, prostaglandiner
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Gastro, hud och reuma

Tillbaka

Uppdaterad: