En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 24 veckor lång fas 3b-studie för bedömning av effekt och säkerhet för fezolinetant hos kvinnor i klimakteriet som lider av måttliga till svåra vasomotoriska symptom (värmevallningar) och som ej anses vara

Akronym Daylight
Syfte Syftet med denna studie är att se om ett läkemedel som heter fezolinetant, är både effektivt och säkert för behandling av kvinnor som lider av klimakterierelaterade måttliga till svåra värmevallningar och svettningar och inte är lämpliga för behandling med hormonersättning.
Urvalskriterier Kvinnor som lider av klimakterierelaterade måttliga till svåra värmevallningar och svettningar och inte är lämpliga för behandling med hormonersättning.
Sökord Postmenopausal
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, ME Gynekologi och Reproduktionsmedicin

Tillbaka

Uppdaterad: