Aortaklaffsjukdom - med/utan kranskärlssjukdom, med/utan aorta ascendensdilatation - Skillnader i uppkomstmekanismer, riskfaktorer och kirurgisk behandling

Akronym DAVAACA
Syfte Syftet med studien är att utvärdera de patientgrupper som genomgår öppen hjärtkirurgi med aortaklaffbyte avseende skillnader i demografi (ålder, kön), riskfaktorer och samtidig annan sjukdom, för att försöka hitta förklaringar i uppkomstmekanismer bakom sjukdomarna.
Urvalskriterier Patienter som ska genomgå öppen hjärtkirurgi p g a sjukdom i aortaklaffen, med eller utan samtidig kirurgisk åtgärd av aorta ascendensvidgning, med eller utan samtidig kranskärlskirurgi.
Sökord Aortaklaffsjukdom, Aorta ascendensdilatation, Kranskärlskirurgi
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Thoraxkirurgi

Tillbaka

Uppdaterad: