Kartläggning av tumörstamceller i resektionsranden vid exstirpation av högmaligna gliom med hjälp av GlioStem.

Akronym CeNo2
Syfte Kartläggning av förekomst av tumörstamceller i maligna gliom med hjälp av den flouroscerande markören GlioStem
Urvalskriterier Patienter över 18 år med förmåga att lämna informerat samtycke som opereras för maligna gliom på Karolinska Universitetssjukhuset.
Sökord Gliom, tumörstamceller, fluoroscens
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Neurokirurgi

Tillbaka

Uppdaterad: