Studie av skelettproteiner och serummarkörer relaterade till skelettrubbningar och kärlförkalkning hos äldre patienter och patienter med kronisk njursvikt

Akronym Bovasc
Syfte Att öka förståelsen för de störningar i mineralmetabolismen som leder till skelettrubbningar och förkalkningar i mjukdelar, hjärta och kärl hos äldre personer samt hos patienter med kronisk njursvikt
Urvalskriterier Patienter som genomgår en benbiopsi, njursvikt (e-gfr<60ml/min/1,73m2
Sökord njursvikt, skelettrubbning, benbiopsi
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Njurmedicin

Tillbaka

Uppdaterad: