Effekten av fysisk träning på muskeltillväxt under och efter intensivvård

Akronym ARTIST-1
Syfte Syftet med studien är att utröna effekten av styrketräning på proteinbalans i skelettmuskulatur i samband med svår akut sjukdom genom randomisering till bensparksövning som tillägg till fysioterapi enligt rutin (intervention) eller sedvanlig fysioterapi (kontroll).
Urvalskriterier Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen vid forskningsenheten och är aktuella för aktiv mobilisering med hjälp av fysioterapeuter kan medverka i studien.
Sökord mobilisering, fysioterapi, intensivvård
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion PMI, ME Intensivvård och Thoraxoperation

Tillbaka

Uppdaterad: