ABC3 - Antibiotikas eliminationshastighet hos intensivvårdspatienter

Akronym ABC3
Syfte Klargöra eliminationshastigheten för meropenem och piperacillin hos intensivvårdspatienter.
Urvalskriterier Intensivvårdspatienter (> 18 år) där behandling startas med piperacillin eller meropenem
Sökord meropenem, piperacillin, intensivvård, antibiotika, sepsis, farmakokinetik
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion PMI, ME Intensivvård och Thoraxoperation

Tillbaka

Uppdaterad: