En svensk forskningsstudie som utvärderar om behandling på ABC-scores kan minska risken för stroke och förbättra överlevnad vid förmaksflimmer

Akronym ABC-AF
Syfte Syftet är att utvärdera om skräddarsydd behandling baserat på speciella riskpoäng kan minska risken för stroke och öka överlevnaden hos personer med förmaksflimmer jämfört med standardbehandling.
Urvalskriterier Patienter med förmaksflimmer
Sökord Förmaksflimmer, ABC-risk score
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Kardiologi

Tillbaka

Uppdaterad: