Mikropartiklar i hemofili, vän eller fiende

Akronym A.EKG-HemA
Syfte Studien syftar på att undersöka huruvida mätning av mikropartiklar och undersökning med avancerat EKG kan visa om patienter med hemofili A äldre än 40 år har tecken på hjärtsjukdom (ischemi).
Urvalskriterier Patienter med hemofili A som står på regelbunden behandling med faktorkoncentrat och är äldre än 40 år.
Sökord hemofili A, faktorkoncentrat, A-EKG, mikropartiklar, hjärtsjukdom, ischemi
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Cancer, ME Hematologi

Tillbaka

Uppdaterad: