En kontrollerad, öppen effekt- och säkerhetsstudie efter Imfildase godkännande gällande desensitisering med Imfildase hos njurtransplantationspatienter med positiv korstest mot en avliden donator.

Akronym 20-HMedIdeS-19
Syfte Syftet med denna studie är att när man ger detta läkemedel Imfildase så kommer den tillfälligt att klippa sönder antikroppar som är riktade mot den nya njuren så att transplantation kan genomföras på njurtransplantationspatienter med positiv korstest mot en avliden donator.
Urvalskriterier Personer på väntelista för njurtransplantation med små möjligheter till transplantation pga mkt HLA antikroppar
Sökord Njurtransplantation
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Transplantation

Tillbaka

Uppdaterad: