Delta i kliniska studier

Som studiedeltagare, både patient eller frisk, fyller du en mycket viktig roll i den kliniska forskningen. Genom att delta i en studie kan du bidra till att driva forskningen framåt. Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra medicinska behandlingar inom hälso- och sjukvården som kommer till nytta för patienten.

En klinisk studie är en undersökning på friska eller patienter för att studera effekt och säkerhet av ett läkemedel. Det kan också vara utvärdering av någon annan typ av behandling. Syftet med kliniska studier är att få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Kliniska studier är också en förutsättning för att myndigheter ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behandlingsmetod.

Läkemedelsstudier utförs ofta i samarbete mellan företag, hälso- och sjukvården och/eller akademin. Kompetenta team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utför besöken.

Du kan delta i kliniska studier både om du är patient som redan är i någon typ av behandling eller om du är frisk.