Att delta i kliniska studier

Kliniska studier genomförs för att få fram nya, effektiva och säkra medicinska diagnostiska metoder och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Att patienter och friska personer deltar i kliniska studier är därför avgörande för forskningen och morgondagens sjukvård.

Vad är kliniska studier till för och vad undersöks?

En klinisk studie kan öka kunskapen om en viss patientgrupp, ett läkemedel, en specifik behandlingsmetod eller en medicinteknisk produkt. Studiernas utformning kan därför skilja sig åt men alla syftar till att bidra till en så bra och säker vård som möjligt. Här följer några exempel på vad som kan undersökas:

- hur effektiv en ny kirurgisk metod är

- hur patienter tål ett nytt läkemedel, till exempel cytostatika

- hur effektivt ett redan existerande läkemedel är mot en ny sjukdom

- vilken övning som är mest effektiv vid rehabilitering efter en operation

Hur fungerar det?

Innan du deltar i studien har du rätt att få muntlig och skriftlig information. Du ska bland annat få veta syftet med studien, hur dina personuppgifter hanteras, vilken eventuell åtgärd eller behandling det gäller, vilka undersökningar som ingår samt vad som är inte tillhör klinisk rutin och nuvarande standardbehandling.

Beroende på vilken typ av studie det är kan du också få skriva under samtycken för studien och hanteringen av eventuella blod- och vävnadsprover som samlas i en biobank (biobanksprover).

Kan jag ångra mig?

Du har alltid rätt att hoppa av studien utan att uppge något specifikt skäl. Är du med i en studie som undersöker en ny behandling eller läkemedel får du istället den standardbehandling du eventuellt hade tidigare.

Hur kan jag delta?

Det pågår hundratals kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset och är du redan patient hos oss, och passar kriterierna för en studie, blir du oftast tillfrågad av din läkare. Men det kan också hända att personalen letar aktivt efter studiedeltagare genom annonsering. Ofta används annonser hos patientorganisationer, men du kan också hitta annonser i dagstidningar eller sociala medier.

Vilka studier pågår på Karolinska?

I vår databas för kliniska studier kan du se vilka kliniska studier på sjukhuset som tar in nya studiedeltagare just nu. 

Pågående kliniska studier vid Karolinska Universitetssjukhuset

Mer information