Kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset

Vid Karolinska pågår det över 1 000 kliniska studier. Tillsammans med patienter och allmänhet fyller vi ständigt i kunskapsluckor, utvecklar nya behandlingar och driver sjukvården framåt.

Webbredaktör: Petra Groth