Kulturens roll i vården i fokus när Biblioteket i Solna nyinvigdes

Nyhet

I en färgglad blandning av ballonger, bokbord och chokladhjärtan invigdes Biblioteket nya lokaler i Solna. På schemat stod konstvandringar, quiz och uppskattade föreläsningar om biblioterapi och musikterapi.

Formellt sett fick Karolinska sitt första patientbibliotek i juli 1963. Idag, 60 år senare, har vården kortare vårdtider och patienterna har andra tekniska förutsättningar. Men nu som då, ger böcker och musik patienter en chans till förströelse, avkoppling eller kreativitet som kan ha positiva hälsoeffekter. Något som också syns i forskningen.

– Som bibliotekarier på sjukhus möter vi ofta personer som är oroliga eller är i kris. Vi var därför måna om att berätta om forskningen kring biblioterapi och musikterapi. Det kan ha stor betydelse för den egna livskvaliteten att få läsa en skönlitterär text under och efter långvarig sjukdom, förklarar Helena Kettner Rudberg, chefsbibliotekarie.

– Den kan få en att våga möta det faktum att man är sjuk, eller också precis tvärtom: att se att det finns annat än just sjukdomen, fortsätter hon.

Dagens första föreläsare var Cecilia Pettersson, fil.dr. och lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har undersökt om och hur kreativ, interaktiv biblioterapi kan påverka det psykiska och sociala välbefinnandet för kvinnor med psykisk ohälsa efter förlossning. Kvinnorna fick delta i en läsecirkel med olika typer av litteratur och cirkeln leddes av en psykolog. Studien visade att biblioterapin påverkade kvinnornas psykiska, sociala och intellektuella välbefinnande positivt. Bland annat genom att främja allmän aktivitet, stärka identiteten och stimulera tankar och uttrycksförmåga.

Karolinska ska arbeta integrerat med de tre uppdragen vård, forskning och utbildning. Här bidrar biblioteken genom att vara ett stöd genom tillgång och support till vetenskaplig information - via tidskrifter, databaser, böcker, e-böcker och kliniska evidensstöd - men också genom handledning och uppdragsservice inom informationssökning och referenshantering. 

Under dagen berättade personal från både Biblioteket och Region Stockholm om bland annat de snabbaste vägarna till ny evidens och metodutvärdering med hjälp av Health Technology Assessment (HTA).

– Det finns många olika sätt att effektivisera informationssökning. Om du vill följa det som publiceras i vetenskapliga tidskrifter inom just ditt område kan vi på biblioteket hjälpa dig att sätta upp en stående sökning i tjänsten Browzine. När du har ont om tid gör vi gärna sökningen åt dig, säger Helena.

– När Biblioteket var nytt på 1960-talet besökte bibliotekarierna alla avdelningar med en bokvagn. Det gör vi inte idag men vi fortsätter att ge samma service. Oavsett om en patient vill ha en bok till rummet eller en hel avdelning vill lära sig mer om DynaMed så kommer vi till er, avslutar hon.

 

Annika Tibell, FoUUI-direktör, klippte invigde både Lilla biblioteket och Medicinska biblioteket
I Lilla biblioteket bjöds det bland annat på quiz