I höst startar landets första kurs i organdonation för ST-läkare

Nyhet

En organdonation är en sällanhändelse som kräver nära samarbete mellan såväl olika yrkesgrupper som olika sjukhus. I samband med att ny lagstiftning träder i kraft i juli får ST-läkare möjlighet att fördjupa sin kunskap om organdonation.

Linda Gyllström Krekula

I sjukhusets lokaler på Eugeniavägen i Solna ligger även Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland (RDc) som samarbetar med regionens alla sjukhus för att utveckla och stärka donationsarbetet. I oktober arrangerar RDc den första kursen i organdonation för ST-läkare, tillsammans med Karolinska Institutet. Linda Gyllström Krekula, verksamhetschef för RDc, har arbetat med donationsfrågor sedan 2003 och är en av dem som har utformat kursen.

Varför är organdonation viktigt?

- Det enkla svaret är att det räddar liv. Betydelsen av en donation är omfattande. En enda donator kan förbättra hälsan, och i vissa fall rädda livet, på upp till åtta andra individer. En donation har stor betydelse främst för de som får organen men även för samhället i stort. En donation kan dessutom ge de efterlevande någon form av mening efter ett plötsligt dödsfall.

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med organdonation?

- Man behöver självklart kunskap om den medicinska behandlingen som är nödvändig för att organen ska fortsätta att fungera - den behandling som vi genom det nya regelverket numer kallar organbevarande behandling. Utöver det behövs bland annat kunskap om de lagar som gäller, hur man utreder den enskildes inställning till donation och de närståendes upplevelser.

- Framför allt är det viktigt att inse att man behöver arbeta i team och inkludera sjuksköterskan och undersköterskan på salen. Vad har de noterat kring närståendes förståelse för den dystra prognosen och har de sett att närstående tagit till sig av den information de fått?

Vad innehåller kursen?

- Genom teoretiska och praktiska moment ger kursen fördjupad kunskap om samtliga delar av en donatonsprocess, och en förståelse för sin specialitets ansvar och för varför en viss tågordning är nödvändig ur både en juridisk, etisk, logistisk och medicinsk aspekt. Deltagarna får också en inblick i framtida metoder inom donations- och transplantationsområdet.

Målgruppen är ST-läkare i anestesi och intensivvård, neurokirurgi och neurologi, kan ST-läkare från andra specialiteter anmäla sig i nuläget? 

- Man kan söka kursen även om man har en annan specialitet än Anestesi och intensivvård, Neurologi och Neurokirurgi. Däremot prioriteras nämnda specialiteter, eftersom det är dem som primärt arbetar med organdonation. Om vi förändrar något inför framtiden låter jag vara osagt i detta nu.

Förra året utfördes 50 organdonationer på regionens intensivvårdsavdelningar, 34 av dem genomfördes på Karolinska. Hur ser arbetet ut här?

- På Karolinska har man sedan länge avsatt adekvata resurser till att arbeta med donationsfrågan. Gruppen donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt donationsspecialiserade sjuksköterskor, gör ett mycket gott jobb tillsammans. Det finns också ett uttalat chefsstöd hos dessa funktioner vilket behövs för att kunna få rätt förutsättningar för denna typ av uppdrag.

Hur jobbar RDc med kunskapsspridning i övrigt?

- Ett av våra tyngsta uppdrag är att utbilda och informera personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation. Eftersom RDc är involverat i näst intill alla donationsprocesser i regionen har centrat en mycket god insyn i hur arbetet fungerar på regionens olika sjukhus. Vi erbjuder därför både återkommande utbildningar och skräddarsydda insatser för att främja det lokala donationsarbetet på respektive sjukhus.

- Vår personal har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete, utbildning och forskning inom området och med den samlade kompetensen kan vi utbilda kring samtliga delar av donationsprocessen. Ni som arbetar inom vården är hjärtligt välkomna att höra av er till RDc så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er att besvara era frågor!

Om kursen

Kursstart och längd

Start 24 oktober och kursen löper över fem dagar, måndag efter lunch till fredag lunch.

Anmälan

Ansökan sker via Socialstyrelsen. Första anmälningstillfället har stängt men det kan från slutet av juni finnas platser kvar för efteranmälan.

För andra yrkesgrupper

För dig om vill lära dig mer om organdonation men inte är ST-läkare finns flera utbildningar som drivs i RDc:s regi. Du hittar även utbildningar i andra regioner via Vävnadsrådet.

RDc:s utbildningar

Vävnadsrådets kalendarium