Kliniskt forskningscentrum har bytt namn till Translational Research Center Karolinska University Hospital

Nyhet

I samband med en pågående satsning på den translationella forskningsmiljön i Huddinge byter nu Kliniskt forskningscentrum namn till Translational Research Center Karolinska University Hospital (TRACK).

För att ytterligare öka samverkan mellan Karolinska Universitetssjukhusets och Karolinska Institutets forskare i Huddinge pågår nu en satsning som ska utveckla det translationella forskningsnätverket i området. Som ett led i satsningen har Kliniskt forskningscentrum bytt namn till Translational Research Center Karolinska University Hospital (TRACK).

TRACK är ett forskningshotell i lokaliserat i Huddinge och spelar en nyckelroll i samarbetet mellan prekliniska och kliniska forskare. Inom och i anslutning till forskningshotellet finns även flera forskningsinfrastrukturer som till exempel Karolinska Centrum för Cellterapi, Mutationsanalysenheten och Prekliniska avbildningsenheten (PIF).

- Med namnbytet vill vi signalera förnyelse och tydliggöra de unika möjligheter som TRACK tillför som translationell forskningsmiljö. Genom olika aktiviteter inom TRACK vill vi föra prekliniska och kliniska forskare närmare varandra och verka för att forskningen utgår från patientens behov och kan implementeras snabbare i vården, säger Annika Bergquist, överläkare på ME Övre Buk och sajtföreståndare för sjukhusets forskningsmiljö i Huddinge.

Inledningsvis arrangeras återkommande lunchseminarium för att stimulera kunskapsutbyte och nätverkande, både inom och utanför TRACK.

- Vi har redan haft tre seminarier som har varit uppskattade och fler tillfällen kommer under våren. De är öppna för alla och vi ser fram emot att kunna bygga ut nätverket tillsammans med forskarna i området, förklarar Kathrin Reisier, enhetschef för TRACK.