Forskningsanslag för utveckling av Svedem

Nyhet

Svenska registret i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar har fått 2,5 miljoner kronor i anslag från regeringen/socialdepartementet. Anslaget ska användas till att utveckla SveDem och ge stöd till kommuners förbättringsarbete utifrån registerdata.

fafaf