Forum Stockholm Gotland satsar på utbildningar inom kliniska prövningar

Nyhet

För att förbättra förutsättningarna för kliniska studier gör noden en satsning inom utbildningar för kliniska prövningar. Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland har just nu möjlighet att gå utvalda kurser för endast en administrationsavgift.

Kunskap om Good Clinical Practice – en grundförutsättning

All personal som deltar i en klinisk läkemedelsprövning måste enligt lag ha adekvata kunskaper inom Good Clinical Practice (GCP) - en internationell kvalitetsstandard för kliniska prövningar som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie. Du behöver därför ha gått en GCP-kurs för att få arbeta med kliniska läkemedelsprövningar.

Kurstillfällen och priser

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland kan vid sex tillfällen gå följande kurser för en administrationsavgift om 300 kr exklusive moms:

Introduktion i GCP

Kursen för dig som behöver grundläggande kunskaper i GCP. Efter avslutad kurs ska du kunna utföra en klinisk prövning i praktiken. Kursen hålls 15 april, 4 maj och 10 juni. Mer information.

Uppdatering i GCP

Kursen vänder sig till dig som har gått en GCP-kurs tidigare men behöver repetera dina kunskaper. Här finns möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående. Kursen hålls 16 mars, 20 april och 3 juni. Mer information.

Du anmäler dig hos Karolinska Trial Alliance som håller i utbildningarna. Anmäl dig så fort som möjligt då varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser.

Kontakt

Om du har frågor om kurserna eller vill boka någon av KTA:s övriga kurser till ordinarie pris kan du kontakta Helene Sjöö, klinisk prövningsledare på Karolinska Trial Alliance.