Prövarskolan lägger grunderna för kliniska studier

Nyhet

FÖR DOKTORANDER. Kursen som går på djupet av kliniska studier med studieprotokollet som den röda tråden.

Det är en blandad skara av kursdeltagare som samlas på Eugeniahemmet i februari för föreläsning på Grundkurs för kliniska studier – från idé till arkivering, kort kallad Prövarskolan. Kursen är utvecklad av Karolinska Universitetssjukhusets centrum för Kliniska Studier vid FoUUI-staben och ges i samarbete med KI:s institution för onkologi-patologi. Deltagarna är alla doktorander men från olika medicinska fält.

Elham Hedayati

-Vi såg ett behov av ökad kunskap om planering och genomförande för kliniskt verksamma som ska arbeta med och leda kliniska studier, säger Elham Hedayati, kursledare och initiativtagare. Vi vill att alla områdesfält ska ha samma tillgång till kunskap och information och den här kursen är ett led i att skapa de förutsättningarna, fortsätter Elham.

Kursen tar avstamp i läkemedelsprövningar och ämne vid detta tillfälle är biverkansrapportering, Helene Sjöö, kursledare och utbildningsamordnare på KTA, föreläser. Kursdeltagarna diskuterar, vissa är endast involverade i observationsstudier men vet att det på sikt också kan bli läkemedelsprövningar inom deras arbete.

-Jag går kursen för att bygga upp en kunskapsbas som jag kan applicera på mitt pågående forskningsprojekt, berättar Aziza Adem, röntgensjuksköterska och doktorand. Jag arbetar både direkt med patienten och hanterar en stor mängd patientdata i olika format. Den här kursen ger mig information som jag kan ta med mig direkt in i mitt arbete, säger Aziza.

Kursdeltagarna diskuterar och funderar kring biverkansrapportering.

Detta är den andra gången som kursen ges, första omgången gick under höstterminen 2021.

-Denna omgång testar vi att ge kursen samlad över en vecka, berättar Elham vidare. I den första omgången hade vi en föreläsning i veckan över sex veckor. Vi kommer att utvärdera och se vilket upplägg som fungerat bäst.

Nästa kursomgång är planerad till våre 2023. 

Grundkurs för kliniska studier – från idé till arkivering