Stor efterfrågan på utbildningar inom kliniska prövningar - fler datum släppta

Nyhet

I februari gjorde Forum Stockholm-Gotland en satsning på utbildningar inom kliniska prövningar. Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland hade då möjlighet att boka utvalda kurser för endast en administrationsavgift. Intresset var stort och många kursdatum blev snabbt fullbokade. För att möta behovet släpptes fler kursdatum – och det finns fortfarande några platser kvar.

Så fungerar det

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland, kan under den tillfälliga satsningen, boka nedanstående kurser för en administrationsavgift om 300 kr exklusive moms.

Introduktion i GCP

Kursen för dig som behöver grundläggande introduktion till GCP. Efter avslutad kurs ska du kunna utföra en klinisk prövning i praktiken. Mer information.

Uppdatering i GCP

Kursen vänder sig till dig som har gått en GCP-kurs tidigare men behöver repetera dina kunskaper. Här finns möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående. Mer information.

Du anmäler dig hos Karolinska Trial Alliance som håller i utbildningarna. Där hittar du även resterande kursdatum som är bokningsbara.

Kontakt

Om du har frågor om kurserna eller vill boka någon av KTA:s övriga kurser till ordinarie pris kan du kontakta Helene Sjöö, klinisk prövningsledare på Karolinska Trial Alliance.