Kliniska forskarskolor

Du som arbetar inom landstinget och är intresserad av forskning har möjlighet att söka till någon av de kliniska forskarskolorna inom allmänmedicin, epidemiologi, klinisk psykiatri eller molekylärmedicin.

De kliniska forskarskolorna drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Forskarskolorna ger en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik för dig som är kliniskt aktiv och har stort intresse för forskning.

De kliniska forskarskolorna har mer schemalagda lärandeaktiviteter än den traditionella forskar­ut­bildningen och riktar sig främst till doktorander som är verksamma inom vården.

De fyra kliniska forskarskolorna är inom områdena:

  • Allmänmedicin
  • Epidemiologi
  • Klinisk psykiatri
  • Molekylärmedicin

Ansökan

För att kunna söka måste du vara behörig för forskarutbildning och ha en forskningsplan och handledare.

Utlysning av kursplatser sker varje år och anvisningar för ansökan finns på skolornas webbplatser på Karolinska Instituet.

Kliniska forskarskolor