Forskningsmiljöer

Inom Karolinska Universitetssjukhusets lokaler finns tre forskningscentrum placerade med strategisk närhet till vården. Forskarhotellen hyr ut lokaler anpassade för forskningsverksamhet till forskargrupper aktiva främst på KI men också andra lärosäten.

BioClinicum forskningshotell är placerat i en av de nya byggnaderna i Solna och rymmer 195 anpassade forskningslaboratorium fördelat på sex våningsplan, läs mer här.

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) finns på sjukhusområdet i Solna och förvaltas av CMM stiftelsen. Läs mer här.

Translational Research Center Karolinska Universitetssjukhuset (TRACK) är ett forskningshotell placerat i byggnaden Novum i Huddinge, här finns anpassade forskningslaboratorium och core-faciliteter med särskilt goda förutsättningar för translationell forskning, läs mer här.