Forskarhotell

Inom Karolinska Universitetssjukhusets lokaler finns tre forskarhotell placerade med strategisk närhet till vården. Forskarhotellen hyr ut lokaler anpassade för forskningsverksamhet till forskargrupper aktiva främst på KI men också andra lärosäten.

BioClinicum forskarhotell är placerat i en av de nya byggnaderna i Solna och rymmer 195 anpassade forskningslaboratorium fördelat på sex våningsplan, läs mer här.

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) finns på sjukhusområdet i Solna och förvaltas av CMM stiftelsen. Läs mer här.

Kliniskt forskningscentrum (KFC) är placerat i byggnaden Novum i Huddinge, här finns anpassade forskningslaboratorium och en park av gemensam utrusning för de forskargrupper som hyr, läs mer här.