Klinisk Proteomik Masspektrometri Facilitet

Klinisk Proteomik Masspektrometri är en corefacilitet som erbjuder dig som forskare möjlighet att analysera proteomets sammansättning i biologiska prover. Med våra känsliga metoder kan vi identifiera och kvantifiera tusentals olika proteiner vid varje analys.

Möjliga applikationer vid faciliteten inkluderar studier av biomarkörer och sjudomsmekanismer. Dessa studier kan inkludera kvantitativa jämförelser av proteinnivåer mellan olika prover, identifiering av protein-protein interaktioner och analyser av post-translationella modifieringar för att studera aktivering av signalvägar.

Förutom masspektrometrianalyser kan vi erbjuda support för experimentell planering, provpreparering, statistiska analyser och biologiska tolkningar av resultaten.

Faciliteten har varit i drift sedan 2005 och vi har en lång erfarenhet av att bedriva både kliniska och prekliniska proteomikprojekt.

Klinisk Proteomik Masspektrometri är sedan 2011 placerad på Science For Life Laboratory (SciLifeLab) i Solna. Faciliteten är utrustad med de senaste teknikerna för prefraktionering av peptider såväl som för masspektrometri- och dataanalys.

Kontakt:

E-post: Proteomics Core

Janne Lehtiö, PhD
Platform director
Associate Professor
Phone: 08-524 814 16

Lukas Orre, PhD
Platform manager
Assistant Professor

Klinisk Proteomik Masspektrometri Facilitet