Våra medarbetare

Vid KCC finns produktionsansvariga, produktionspersonal och kvalitetsansvarig med kompetens inom god tillverkningssed (GMP) och avancerade terapier (ATMP).

Verksamhetschef

Pontus Blomberg
E-post: Pontus Blomberg

Kvalitetsansvarig och sakkunnig person (QP)

Jenny Enger
E-post: Jenny Enger

Sakkunnig person (QP)

Gudmund Hedenskog 
E-post: Gudmund Hedenskog

Produktionsansvariga

Katrin Markland
E-post: Katrin Markland

Kristina Wikström
E-post: Kristina Wikström

Ulrica Eistrand
E-post: Ulrica Eistrand

Laboratorieingenjörer

Karin Mölleryd
E-post: Karin Mölleryd

Kerstin Strömvall
E-post: Kerstin Strömvall

Nansi Essac
E-post: Nansi Essac

Stéphanie Boström
E-post: Stephanie Boström

Laboratoriebiträde

Mevlida Lalic
E-post: Mevlida Lalic

Single Entry Point

Kristina Kannisto
E-post: Kristina Kannisto eller funktionsbrevlåda

Regulatorisk support

Marie Westman
E-post: Marie Westman