Tillverkning av avancerade terapiläkemedel inom KCC

Vecura är en produktionsenhet inom KCC för avancerade terapiläkemedel och celler för transplantation.

Avancerade terapiläkemedel (ATMP) avsedda för kliniskt bruk (användning inom en klinisk prövning eller under sjukhusundantaget) ska tillverkas med tillstånd från Läkemedelsverket och i enlighet med god tillverkningssed (GMP).

Produktionsenheten Vecura ligger i Novums forskningspark i Huddinge och erbjuder expertis inom god tillverkningssed (GMP), renrumsarbete, kvalitetsanalys och regulatoriska frågor. Kompetens och resurser finns för att utveckla skräddarsydda produktionsprocesser för de projekt som gått via Single Entry Point och prioriteringsrådet vid KCC. Verksamheten är godkänd av Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för klinisk prövning och innehar vävnadsinrättningstillstånd både från Läkemedelsverket och från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för hantering av celler och vävnader.