Bank av humana embryonala stamceller, som utgör startmaterial för framtida ATMPs baserade på embryonala stamceller

Målet med projektet är att etablera en stamcellsbank bestående av humana embryonala stamcellslinjer, som kan användas för utveckling av avancerade terapiläkemedel.

Projekttitel:
Bank av humana embryonala stamceller, som utgör startmaterial för framtida ATMPs baserade på embryonala stamceller.

Projektledare/sponsor/prövare:
Projektledare: Fredrik Lanner, CLINTEC, Karolinska Institutet

Cell/vävnads typ eller gen:
Humana embryonala stamceller

Autolog eller Allogen:
Allogena

Indikation:
-

Projekt fas (pre-klinisk, klinisk prövning fas I, II, II, IV, sjukhusundantag):
Pre-klinisk

Verkningsmekanism:
-

Kontaktperson:
Fredrik Lanner

Kortfattad beskrivning av projektet och hur det anknyter till KCC:
En GMP-bank av humana embryonala stamceller kommer etableras. Stamcellerna kommer att deriveras från humana embryon som är överblivna från IVF-behandlingar. Humana embryonala stamceller är pluripotenta och kan differentieras till många olika typer av celler och de är därför attraktiva att använda för framtida framställning av avancerade terapiläkemedel för att behandla olika sjukdomar, så som diabetes, Parkinsons sjukdom, maculadegeneration eller ALS.

I samarbete med KCC/Vecura etableras processen från omhändertagandet av donerade embryon till derivering av embryonala stamceller med tillhörande dokumentation.