Nationella projekt

KCC deltar i flera nationella projekt och satsningar på ATMP. Här kan du läsa mer om projekten och klicka dig vidare till respektive projekts hemsida.

  • Centre for Advanced Medical Products (CAMP) ska etablera Sverige som ett ledande land för forskning, produktion och kommersialisering inom ATMP, till fördel för patienter och industriell tillväxt. CAMP finansieras av Vinnova och pågår 2018-2023. Du kan läsa mer om CAMP på ATMP Sweden eller på Vinnovas projektsida. Kontakt: Pontus Blomberg
  • En visionsdriven innovationsmiljö för ATMP ska göra "Sverige världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier för att bota patienter till 2030". Projektledare är Jukka Lausmaa på RISE, Kristina Kannisto på KCC deltar i kärnteamet. Innovationsmiljön finansieras av Vinnova och bedrivs i nära samarbete med CAMP och Swelife ATMP. Du kan läsa mer om projektet på ATMP Sweden. Kontakt: Kristina Kannisto
  • SWElife-ATMP ska främja tillväxten inom ATMP genom kommunikation, utbildning, samverkan och identifiering av de utmaningar och fördelar som Sverige har inom området. Projektledare är Kristina Kannisto på KCC. Projektet finansieras av Vinnova och bedrivs i nära samarbete med CAMP. Du kan läsa mer om projektet på ATMP Sweden eller SWElifes projektsida. Kontakt: Kristina Kannisto
  • AdBIOPRO är ett kompetenscentrum som bland annat ska möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala. AdBIOPRO finansieras av Vinnova och pågår 2017-2022. Du kan läsa mer om projektet på Vinnovas projektsida eller på KTHs projektsida.