Generisk processkarta ATMP

Här kan du ladda ner en processkarta (pdf) med samlad information om utveckling av ATMP från pre-klinik till klinik.

SWElife har gjort en satsning inom cell- och genterapi som bland annat resulterat i en processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Den generiska processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med ATMP.

Processkartan kommer att vidareutvecklas till en webbaserad, klickbar version. Arbetet pågår och beräknas bli klart under 2019.