Generisk processkarta ATMP

Här kan du ladda ner en processkarta (pdf) med samlad information om utveckling av ATMP från pre-klinik till klinik. Processkartan finns även som webbaserat verktyg på www.atmpsweden.se.

SWElife gjorde 2017 tom 2021 en satsning inom cell- och genterapi (projektet Swelife ATMP) som bland annat resulterat i en processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Den generiska processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med ATMP.

Processkartan finns tillgängling som ett verktyg på weben, besök ATMP regulatory guide (atmpsweden.se) för att använda den.