Elektronmikroskopienheten, EMIL

Elektronmikroskopienheten (EMil) på Karolinska Universitetssjukhuset är en corefacilitet som hjälper forskare att lösa biologiska frågeställningar med elektronmikroskopisk teknik.

Enheten har stor kompetens inom TEM- och SEM-mikroskopering, preparering av prover för immunohistokemiska analyser (lågtemperatur inbäddning, kryosnittning, Tokuyasu) samt morfometriska analyser.

Enheten utför inbäddningar, snittning, immunoinmärkning, negative staining och mikroskopering av biologiska prover (vävnad, fiskar, celler och mikroorganismer).

Enheten har moderna instrument, två TEM (FEI BioTWIN, Hitachi HT7700) och ett högupplösande SEM (Ultra 55) samt apparater för provhantering.

Förutom studier på experimentella modeller och kliniska prover används enhetens resurser i den kliniska diagnostiken (njurar, muskler, tarm, lever, cilier och mesoteliom) vid avdelningen för patologi och cytologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Kontakt

Lars Haag
Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: lars.haag@ki.se