Corefaciliteter

För att bedriva forskning på högsta nivå krävs en kraftsamling av resurser avseende personal, metoder och utrustning.

Karolinska Universitetssjukhuset driver corefaciliteter, forskarhotell och verksamheter för kliniska prövningar.

Corefaciliteter är serviceenheter som erbjuder tjänster till verksamheter inom hela landstinget och Karolinska Instituet samt även i vissa fall externa intressenter.

Läs mer om respektive corefacilitet