Forskning

Vi är starkt engagerade i medicinsk forskning som skapar ny och bättre kunskap och utgör grunden för framtidens hälso- och sjukvård.

Drygt 2 000 anställda på sjukhuset är aktiva inom klinisk forskning och vi har omkring 160 professorer/lektorer och cirka 60 adjungerade professorer/lektorer vid Karolinska Institutet. De är verksamma i den kliniska miljön.och har förenade anställningar.

Vår FoU-struktur

  • FoU-direktör och FoU-ledning
  • FoUU-kommitté
  • FoUU-chefer på temanivå
  • FoUU-grupper på verksamhetsenhetsnivå
  • Forskargrupper inom starka kliniska forskningsområden
  • Sjukhusgemensamma funktioner, core faciliteter, flera aktiva forskarhotell och Karolinska Trial Alliance som stödjer kliniska prövningar.

.