Forskning

Forskning är en del av Karolinska Universitetssjukhusets huvuduppdrag . Vi skapar ny och förbättrad kunskap till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Forskningen är ett av Karolinskas grunduppdrag med fokus på den patientnära kliniska forskningen. Forskning utförs inom de medicinska vårdenheterna på sjukhuset och inom forskningscentrum i sjukhusets lokaler. Det finns drygt 2 000 anställda på sjukhuset som är aktiva inom klinisk forskning. Omkring 160 professorer/lektorer och 60 adjungerade professorer/lektorer vid Karolinska Institutet är verksamma i den kliniska miljön på sjukhuset.

Läs mer om