På BioClinicum pågår forskning, utbildning och produktion

Här kan du läsa mer om de forsknings-, utbildnings-, produktions- och vårdverksamheter som är aktiva i BioClinicum

Forskningsteman & institutioner (plan 5-10) 

Kliniskt Träningscentrum KTC (plan 3)

Kliniskt Träningscentrum är en specialutrustad avdelning som erbjuder simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för samtliga studentkategorier och personal inom vårdsektorn.

Center for Imaging Research Solna, CIRso (plan 4)

Kunskapscentrum CIRso på plan 4 är ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset (SLL) och SLSO. Syftet är att bygga upp ett högspecialiserat och världsledande kunskapscenter med fokus på utveckling av nya diagnostik- och behandlingsmetoder baserade på avbildningsteknik. Centret kommer att vara ett nav i KarolinskaUniversitetsjukhusets forskning och utbildning inom området och användas inom både grundforskning och patientnära forskning vid en rad olika sjukdomar.

För dig som är patient eller forskningspatient

Till oss kommer du på remiss från din läkare för undersökning med magnetkamera (MR), magnetkamera kombinerad med isotopundersökning (PET/MR) eller datortomografi kombinerad med isotopundersökning (PET/CT).

Om du har frågor om din remiss, vänligen kontakta den remitterande funktionen. BioClinicum hanterar inte någon form av patientkommunikation.

Karolinska Experimental Resarch and Imging Center (plan 4)

Karolinska Experimental Research and Imaging Center (KERIC) är en corefacilitet som erbjuder olika avbildningsmetoder inom komparativ medicin. Här finns utrustning för angiografi, MRI, microPET och kombinerad nanoPET-MRI/CT. För kontaktuppgifter och mer information om vår verksamhet, besök vår hemsida.

Radiofarmaci (plan 1&2)

Information kommer inom kort.