Byggnaden BioClinicum

Karolinska Universitetssjukhusets byggnad BioClinicum är ett nav för preklinisk forskning med närmare 100 forskargrupper. Byggnaden är utformad för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård samt för att främja interaktionerna mellan forskargrupperna.

Infrastruktur

BioClinicum består av tre huskroppar, två kärnor och en så kallad mantel på våningarna 3–8. I manteln finns administrativa miljöer knutna till forskningslaboratorierna på våningsplanen och tillhörande konferens- och mötesrum. BioClinicum är utrustat med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerad och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler, och forskargrupper kan samverka för att nå nya forskningsgenombrott. Personalpentryn på varje våningsplan är öppna för alla för att främja interaktionen mellan forskargrupperna.

Geografisk placering

BioClinicum är placerat vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna med entréer på Solnavägen 30 och Akademiska Stråket 1. Detta läge skapar en bro mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet till vilka BioClinicum är anslutna med Skyway. BioClinicum skapar även närhet internt på sjukhuset mellan vård-, utbildnings- och forskningslokaler.

Fakta om byggnaden BioClinicum

  • Antal våningsplan: 11
  • Lokalyta: ca 40 000 kvm
  • Antal forskningslaboratorier: 195 stycken
  • Antal aktiva: ca 1000 forskare, kemister, instruktörer och vårdpersonal
  • Arkitekt: White Tengbom Team
  • Film - Invigning av BioClinicum