Fakta om BioClinicum

Karolinska Universitetssjukhusets byggnad BioClinicum är ett nav för den kliniska forskningen med närmare 100 forskargrupper inom ett geografiskt område. Byggnaden är utformad för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård samt främja interaktionerna mellan forskargrupperna.

Infrastuktur

BioClinicum består av tre huskroppar, två kärnor och en så kallad mantel på våningarna 3 – 8. I manteln finns administrativa miljöer knutna till forskningslaboratorierna på våningsplanen och tillhörande konferens- och mötesrum. BioClinicum är utrustat med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerad och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler, och forskargrupper kan samverka för att nå nya forskningsgenombrott. Personalpentryn på varje våningsplan är öppna för alla för att främja interaktionen mellan forskargrupperna.

Geografisk placering

BioClinicum är placerat vid Karolinska Solna med entréer på Solnavägen 30 och Akademiska Stråket 1. Detta läge skapar en bro mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet till vilka BioClinicum är anslutna med Skyway. BioClinicum skapar även närhet internt på sjukhuset mellan vård-, utbildnings- och forskningslokaler.

Kort fakta om BioClinicum

Antal våningsplan: 11
Lokalyta: ca 40 000 kvm
Antal forskningslaboratorier: 195 stycken
Antal hyresgäster: ca 1000 forskare
Arkitekt: White Tengbom Team
Film invigning av BioClinicum