Fakta om BioClinicum

I BioClinicum har flertalet av Karolinska Universitetssjukhusets forskningslaboratorier samlats. BioClinicums toppmorderna forskningsmiljöer främjar samverkan mellan vård, forskning, utbildning och den preklinska forskningen på Karolinska Institutet.

BioClinicum består av tre huskroppar, två kärnor och en så kallad mantel på våningarna 3 – 8. I manteln finns administrativa miljöer knutna till forskningslaboratorierna på våningsplanen och tillhörande konferens- och mötesrum. Personalpentryn på varje våningsplan är öppna för alla för att främja interaktionen mellan forskargrupperna.

BioClinicum är utrustat med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerad och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler, och forskargrupper kan samverka för att nå nya forskningsgenombrott.

Kort fakta om BioClinicum

Antal våningsplan: 11
Lokalyta: ca 40 000 kvm
Antal forskningslaboratorier: 195 stycken
Antal hyresgäster: ca 1000 forskare
Arkitekt: White Tengbom Team
Film invigning av BioClinicum