Kontakta oss

Välkommen att kontakta BioClinicums forskningstemaledare om du vill veta mer om forskningsverksamheten!

Besök BioClinicum

Akademiska stråket 1, 171 64 Solna
Karta

Kontakta oss

Husföreståndare

Magnus Nordenskjöld 

BioClinicums funktionsbrevlåda

bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se

Forskningstemaledare

Kristiina Tammimies - Forskningstema Barn, Kvinnor och Genetik
Andreas Lundqvist - Forskningstema Cancer
Åsa Wheelock - Forskningstema Inflammation och Infektion
Peder Olofsson - Forskningstema Kardiovaskulär
Per Svennigsson - Forskningstema Neuro
Helena Karlström - Forskningstema Åldrande
Staffan Holmin - Center for Imaging Research (CIR)